Tevékenységem

Tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, részképesség zavar) küzdő gyermekek esetén az állapotfelmérés és a fejlesztési terv kidolgozása után következik maga a fejlesztés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jól működő részképességekre alapozzak és azon keresztül közelítsem meg a fejlesztendő területet.

A fejlesztő foglalkozásokon nagyon fontosnak tartom, hogy ne tanórai munka szerű foglalkozás legyen, hanem a gyermek játékos formában (mindig az életkorának és állapotának megfelelően) dolgozzon. Mivel a gyermek azon képességeit fejlesztem, melyek gyengébben működnek, így szem előtt tartom, hogy sokkal hamarabb elfáradnak. Így a foglalkozások során gyakran iktatok be lazító, pihentető feladatokat.

Magatartási problémával küzdő gyermekek esetén nagyon fontos az első interjú a gyermekkel és a szülőkkel is. Ez segít körvonalazni azt is (amire a későbbiek folyamán is sor kerülhet új ismeretek esetén), hogy a probléma az én kompetenciámba tartozik-e, tudok-e én segíteni a gyermeknek vagy javasolok egy klinikai gyermekpszichológust a gyermek számára. A segítő beszélgetések, probléma feltárása, megoldási módok keresése mellett gyakran használom a játékterápiát (bábterápiát), melyet 11-12 éves korig szívesen használnak a gyerekek. A gyermekrajzok is fontos támpontot adnak a munkám során.

Hátrányos helyzetű gyermekek esetén a feladatom a hátrányos helyzetből fakadó lemaradások, hiányosságok pótlásának segítése. Emellett nagyon fontos a szülőkkel való aktív kapcsolattartás és felvilágosító- és tanácsadó munka. 

Folyamatosan nyomon követem a pályázati kiírásokat, melyeket egyrészt ezen csoporokba tartozó gyermekenek írnak ki, másrészt olyanokat, melyek az én munkámat segíthetik.

Tekintse meg a Mosaic Varázs menüpontot is, ahol megismerkedhet egy általam fejlesztett programmal, mely segíti a gyermekek képességeinek fejlődését.

Elérhetőségeim:

Telefon:

+36 20 828 9279

E-mai:

hudnik@chello.hu